Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Desatero problémů města Chrudim v roce 2020

Datum: Středa 19. února 2020 v 16:30 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Jak proběhlo DESATERO na ZŠ šokní náměstí v Chrudimi.

Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se prioritně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města!

Právě pro vás chystáme projednání Desatera problémů města Chrudim. To tradičně připravuje město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města.

Diskutovat budeme v oblastech: rozvoj města – zdravé financování – územní plán – urbanismus – podnikání; sociální věci – zdravotní služby – zdravý životní styl; životní prostředí; výchova – vzdělávání – sport – volný čas; kultura; doprava; prevence kriminality; udržitelná energetika. Setkání je připraveno na středu 19. února 2020 od 16.30 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

Pro děti bude připravena tvořivá dílna s rodinným centrem Mama klub Chrudim a pro ostatní účastníky doprovodný program (měření tělesných hodnot se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, prezentace projektů podpořených MAS Chrudimsko, z. s., prezentace projektu MAP Chrudim, slosování vstupenek o ceny, drobné občerstvení apod.).

Chcete vědět více? Podívejte se na web www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi.

Těšíme se na setkání!
Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Fotogalerie