Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Tříkrálová sbírka

Datum: Sobota 11. ledna 2020 v 08:00 hodin
Místo: Chrudim

Tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna 2020 od 8 hodin Video NEŽ ODEŠLI - POŽEHNÁNÍ.

Kdo vyrazil na koledu 11.1.2020 - v Chrudimi?

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Koledníci Farní charity Chrudim budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem, a obdarují dárce drobnou pozorností.

Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, občanské poradny a dobrovolnického centra.

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením české charity, otevřete jim nejenom dveře ale také svá srdce. Začněte s námi rok dobrým skutkem!

Děkujeme.

Fotogalerie